Lá May Mắn

caysenda.com | sen da | xuong rong | tieu canh sen da | art plant | terrarium | la may mancaysenda.com | sen da | xuong rong | tieu canh sen da | art plant | terrarium | la may mancaysenda.com | sen da | xuong rong | tieu canh sen da | art plant | terrarium | la may man

caysenda.com | sen da | xuong rong | tieu canh sen da | art plant | terrariumCaySenDa.com cung cấp với giá:

39.000 VNĐ - 49.000 VNĐ (Giá chưa bao gồm chậu)

Thông tin liên hệ:

- Add showroom: Số 30 Trần Minh Quyền, Q.10, Tp.HCM.

- Phone: 0906 842 357

- Website: www.caysenda.com

CaySenDa.com – Món quà yêu thương